Informationsträffar demens

Informationsträffar om demens och nedsatt minne anordnas vid fyra tillfällen våren 2019. För mer information se nedanstående länk.

Informationsträffar demens