Anhörigkort för personer som ger stöd och hjälp till en närstående

Du som ger stöd och hjälp till en närstående kan ha ett anhörigkort i plånboken med information om kontaktuppgifter i händelse av sjukdom eller olycka.

Om du ger vård, stöd och hjälp till en närstående person kan det vara bra att ha ett anhörigkort i plånboken i händelse av akut sjukdom eller olyckshändelse. Då kan de som hjälper dig se att du tar hand om en närstående som är beroende av hjälp.

Kortet förvaras i plånboken nära ID-handling och innehåller följande information:

  • Ditt namn och information om att du har ansvar för en närstående som är beroende av hjälp
  • Uppgifter om den närstående som du ger stöd och hjälp
  • Namn och telefonnummer till två kontaktpersoner (granne, släkting) som kan bli uppringda vid akut sjukdom eller vid olyckshändelse. Dessa kontaktpersoner har du informerat om vad de ska göra för den närstående om de blir uppringda. Exempelvis titta till den närstående i väntan på att du får hjälp
  • Kontaktuppgifter till kommunens hemtjänst som kontaktas i det fall att ingen av de kontaktpersoner du angett går att nå

Kortet är kostnadsfritt och beställs hos anhörigsamordnare, kontaktuppgifter finns till höger på denna sida. Du fyller själv i kortet och ansvarar för de uppgifter du har angett på det.