Anhörig till person med missbruk eller beroende

Påverkas du av att någon i din närhet (till exempel en vän, eller en familjemedlem) har problem med alkohol, droger eller spel om pengar? Då kan du ta del av Stöd och behandlingsenhetens anhörigstöd.

Som anhörig kan du träffa behandlare som stöttar dig genom samtal, antingen individuellt eller tillsammans med andra. Samtalen syftar till att ge dig möjlighet att förstå och hantera den situation som uppstår på grund av någon annans missbruk. Du får kunskaper om hur ett missbruk utvecklas och hur det påverkar alla runt omkring. Du får också stöd för att kunna sätta gränser och kunskap om hur du kan förbättra din livssituation på andra sätt.

Alla samtal sker under sekretess.