En dag för äldre och Nationella anhörigdagen

Välkommen till "En dag för äldre" hösten 2019!

"En dag för äldre" anordnas den 9 oktober i Lönashult och den 15 oktober i Alvesta

Tid & plats:

Onsdagen den 9 oktober klolckan 13.00 - 17.00, Kyrkan och sockenstugan, Lönashult.
Här hittar du hela programmet 

Tisdagen den 15 oktober klockan 13.00 - 17.00, Högåsens samlingssal, Alvesta
Obs! Parkering på baksidan, ingång via personalentré
Här hittar du hela programmet 

Kontakt

Susanne Ek-Lundh
Samordnare anhörigstöd och frivilligverksamhet
Tel. 0472 – 155 23
E-post. susanne.ek.lundh@alvesta.se

Monika Carlberg
Utvecklingssamordnare E-hälsa
Tel. 0472 – 155 75
E-post. monika.carlberg@alvesta.se