Förenklad handläggning

Du som är 75 år eller äldre, bosatt i Alvesta kommun och som känner att du är i behov av hjälp, har möjlighet att ansöka om vissa hemtjänstinsatser med förenklad handläggning. Dessa insatser är inköp/ärenden, tvätt, matdistribution och ledsagning.

Villkor för förenklad handläggning

De insatser du kan få genom förenklad handläggning är endast inköp/ärenden, tvätt, matdistribution och ledsagning. Ditt behov får inte överstiga 6 timmar per månad. Det innebär att om ditt behov inte täcks av insatserna så som de beskrivs nedan görs en traditionell utredning av ditt behov istället.

Inköp/ärenden

Insatsen beviljas som mest en gång i veckan. Insatsen innebär hjälp med inköp av dagligvaror och varor från till exempel apotek och systembolag samt ärenden såsom post och bank. Insatsen kan vara att du behöver hjälp med inköpen men ändå själv är med i affären eller att personal sköter inköpen som ni kommit överens om. Inköp och ärende planeras tillsammans. Inköp görs endast i en mataffär. Inköp ska i möjligaste mån göras med kortköp. Kontanter hanteras endast i summor upp till 500 kronor.

Tvätt

Insatsen utförs som mest varannan vecka. Insatsen tvätt innefattar också renbäddning. Du behöver ha tillräckligt mycket kläder för att klara dig mellan tvättillfällena. Strykning utförs i rimlig omfattning. Mangling utförs ej. En förutsättning är att du har tvättmaskin, strykjärn och strykbräda eller tillgång till tvättstuga. Du ska tillhandahålla tvättmedel/sköljmedel. Endast tvätt som tillhör dig som fått insatsen beviljad tas om hand.

Matdistribution

En förutsättning för beviljandet är att du är i behov av matdistribution minst fyra dagar i veckan.

Ledsagning

Vid ledsagning följer någon dig för att kunna besöka olika aktiviteter i samhället, som till exempel att hälsa på bekanta. Ledsagning utförs måndag till fredag i närområdet, det vill säga där du bor. För att få stöd med ledsagning ska du minst fem arbetsdagar innan aktuell dag meddela enhetschefen att du är i behov av ledsagning.

Ansökan

Du kan ansöka om insatser genom förenklad handläggning antingen skriftligen eller muntligen. Om du ansöker skriftligen kan du använda dig av vår ansökningsblankett.

Blankett för att ansöka om insatser genom förenklad handläggning (pdf)

Inom tre veckor efter att din ansökan kommit in till oss blir du kontaktad för att planera hur och när hjälpen utförs.

Formell biståndsprövning

Du har alltid en möjlighet till traditionell biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen. Det kan gälla om du inte är överens om reglerna för förenklad handläggning eller om dina behov överstiger sex timmar per månad. Vid en formell biståndsbedömning har du rätt att överklaga om du inte är nöjd med beslutet.

Ansöka om stöd och hjälp

Avgifter

Du betalar en avgift enligt omsorgsnämndens taxa för insatserna.

Avgifter