Förenklad handläggning

Du som är 75 år eller äldre, bosatt i Alvesta kommun och som känner att du är i behov av hjälp, har möjlighet att ansöka om vissa hemtjänstinsatser med förenklad handläggning. Dessa insatser är inköp/ärenden, tvätt, matdistribution och ledsagning.

Ansökan

För att ansöka om dessa insatser tar du kontakt med biståndshandläggare (för kontakter se till höger). Ansökningsblankett finns  att skriva ut och skicka till omsorgsförvaltningen.

Inom tre veckor efter att din ansökan kommit in till oss blir du kontaktad för att planera hur och när hjälpen utförs.

Kostnad

Kostnaden för insatserna baseras på ett avgiftsbeslut som beräknas utifrån dina förhållanden. Kostnad för mat tillkommer vid matdistribution.

Villkor för förenklad biståndsbedömning

Villkoren för att kunna få förenklad biståndshandläggning innebär ett behov på högst 6 timmar per månad. Det innebär att om ditt behov inte kan täckas av insatserna så som de beskrivs nedan så kommer en traditionell utredning om ditt behov att göras.

Inköp/ärenden

Insatsen beviljas som mest en gång i veckan. Insatsen innebär hjälp med inköp av dagligvaror och varor från till exempel apotek och systembolag samt ärenden såsom post och bank. Insatsen kan vara att du behöver hjälp med inköpen men ändå själv är med i affären eller att personal sköter inköpen som ni kommit överens om. Inköp och ärende planeras tillsammans. Inköp görs endast i en mataffär. Inköp ska i möjligaste mån göras med kortköp. Kontanter hanteras endast i summor upp till 500 kronor.

Tvätt

Insatsen utförs som mest varannan vecka. Insatsen tvätt innefattar också renbäddning. Du behöver ha tillräckligt mycket kläder för att klara dig mellan tvättillfällena. Strykning utförs i rimlig omfattning. Mangling utförs ej. En förutsättning är att du har tvättmaskin, strykjärn och strykbräda eller tillgång till tvättstuga. Du ska tillhandahålla tvättmedel/sköljmedel. Endast tvätt som tillhör dig som fått insatsen beviljad tas om hand.

Matdistribution

En förutsättning för beviljandet är att du är i behov av matdistribution minst fyra dagar i veckan.

Ledsagning

Vid ledsagning följer någon dig för att kunna besöka olika aktiviteter i samhället, som till exempel att hälsa på bekanta. Ledsagning utförd måndag - fredag i närområdet, det vill säga där du bor. För att få stöd med ledsagning ska du minst fem arbetsdagar innan aktuell dag meddela enhetschefen att du är i behov av ledsagning.

Formell biståndsprövning

Du har alltid en möjlighet till traditionell biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen. Det kan gälla om du inte är överens om reglerna för förenklad handläggning eller om dina behov överstiger sex timmar per månad. När man gör en formell biståndsbedömning har du alltid rätt att överklaga om du inte är nöjd med beslutet.