Tyck till om äldeomsorgen

Vi i Alvesta kommun vill ge bra hjälp och service. Därför är det viktigt för oss att få veta vad du tycker om den kontakt du har med oss. Om dina synpunkter gäller vissa verksamheter, till exempel socialtjänsten, så har vi tystnadsplikt och följer sekretesslagen.

Om du lämnar ditt namn och din adress, så hör vi av oss till dig inom fem arbetsdagar och bekräftar att vi tagit emot dina synpunkter. Du får också veta vilken handläggare som har hand om just din fråga.

Blir problemen inte lösta kan du eller någon närstående ta kontakt med Patientnämnden som har till uppgift att hjälpa dig med frågor som gäller hälso- och sjukvård.

Du kan även vända dig till medicinskt ansvarig sjuksköterska eller socialt ansvarig samordnare.

Här kan du lämna synpunkter via vårt webbformulär.