Tyck till om omsorgen

Har du förbättringsförslag? Upplever du att vi gjort något fel? Har du synpunkter på vårt bemötande?

För att vi ska kunna bli bättre behöver vi få veta vad du tycker om oss. Dina synpunkter är av stort värde för att vi ska kunna utveckla verksamheten. Hjälp oss därför att förbättra verksamheten genom att berätta för oss vad du tycker!

Här kan du lämna synpunkter via vår e-tjänst. Du kan även använda dig av blanketten för synpunkter och klagomål som finns till höger på denna sida. 

Om dina synpunkter gäller vissa verksamheter, till exempel socialtjänsten eller lagen om särskilt stöd och service (LSS), har vi tystnadsplikt och följer sekretesslagen. 

Du kan även vända dig till ansvarig chef (nås via kommunens växel, tel. 0472-150 00), socialt ansvarig samordnare, medicinskt ansvarig sjuksköterska eller medicinskt ansvarig för rehabilitering.

 

Om problemen inte blir lösta?

Blir problemen inte lösta kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg eller till Patientnämnden (endast hälso- och sjukvårdsfrågor).