Trygghetslarm

Ett trygghetslarm kan göra det möjligt för dig med social, fysiska och/eller psykiska behov, eller som av andra skäl känner oro eller otrygghet i ditt boende att kunna bo kvar. Syftet är att öka din trygghet genom att på ett enkelt sätt, komma i kontakt med personal dygnet runt. Du kan tala med personalen utan att lyfta en telefonlur. Trygghetslarmet sitter på din handled eller som ett halsband.

Du som vill ha trygghetslarm ansöker om detta hos myndighetshandläggaren i respektive hemtjänstområde.

Trygghetslarmet är avgiftsbelagt.

Om du inte behöver larmet längre ska du eller en anhörig kontakta din myndighetshandläggare. Larmet kan inte överlåtas till någon annan.