Trygghetslarm

Ett trygghetslarm kan göra det möjligt för dig med social, fysiska och/eller psykiska behov, eller som av andra skäl känner oro eller otrygghet i ditt boende att kunna bo kvar.

Syftet med trygghetslarmet är att öka din trygghet genom att du på ett enkelt sätt kan komma i kontakt med personal dygnet runt. Du kan tala med personalen utan att lyfta en telefonlur. Trygghetslarmet sitter på din handled eller hänger runt halsen som ett halsband.

Du som vill ha trygghetslarm ansöker om detta hos myndighetshandläggaren.

Trygghetslarmet är avgiftsbelagt.

Om du inte behöver larmet längre ska du eller en anhörig kontakta din myndighetshandläggare. Larmet kan inte överlåtas till någon annan.