Korttidsboende

Korttidsboende är ett tillfälligt boende för dig som exempelvis behöver återhämta dig efter ett sjukdomstillstånd eller tillfällig funktionsnedsättning eller för dig som får stöd i hemmet av anhöriga som har behov av avlastning.

Korttidsboende är ett komplement till hemtjänst/hemsjukvård, antingen vid enstaka tillfällen eller i form av växelvis korttidsboende. För den enskilde och för många som ger stöd till en närstående kan möjligheten till tillfälligt boende vara en trygghet och en förutsättning för kvarboende.

På korttidsboendet finns trygghetslarm och tillgång till personal dygnet runt. Rummen är möblerade. De flesta av kommunens korttidsboenden finns på särskilda boendet Asken i Grimslöv.

Ansökan

Korttidsboende är en biståndsbedömd tidsbegränsad insats som du ansöker om hos en myndighetshandläggare. 

Ansöka om stöd och hjälp

Avgifter

Avgiften för att bo på korttidsboende består av olika delar:

  • avgift för personlig omsorg
  • avgift för matkostnad (helpension)
  • avgift för hygienpaket (lakan, handdukar, städmaterial)

Information om avgifter