Korttidsboende

När du vårdar en anhörig kan du ibland behöva avlastning, eller du kanske har varit på sjukhus och behöver rehabilitering ytterligare en tid. Du kan då ansökan om korttidsboende hos biståndshandläggaren i respektive hem-tjänstområde. Korttidsboende är en temporär boendeformdärdet finns möjlighet att rehabilitera sig efter ett sjukdomstillstånd eller en tillfällig funktionsnedsättning.

Syftet är att ge ökad trygghet vid oförutsedda händelser ochmålet är att du ska kunna återgå till din bostad. Placeringen och vistelsens längd beslutas av biståndshandläggaren.

På korttidsboendet finns det tillgång till trygghetslarm och rummet är möblerade.