Dagverksamhet

Vid behov av individuellt anpassat stöd kan du ansöka om att komma till daglig verksamhet på kommunens särskilda boenden. Ansökan görs hos myndighetshandlägggaren.

Den som inte är i behov av individuellt anpassat stöd är välkommen till de mötesplatser som finns på kommunens särskilda boenden och som är öppna för allmänheten. Läs gärna mer om våra mötesplatser och aktiviteter här.