Dagverksamhet

Vid behov av individuellt anpassat stöd kan den enskilde ansöka om att komma till daglig verksamhet som finns på kommunens äldreboende. Ansökan görs hos biståndshandlägggaren.Den som inte är i behov av individuellt anpassat stöd är välkommen till Mötesplatser på kommunens äldreboenden. Läs gärna mer under Mötesplatser.