Bostadsanpassning

Ansöka om bostadsanpassning

Om du råkat ut för en olycka eller en sjukdom som ger dig bestående funktionshinder, som gör det svårt för dig att klara dig i den bostad du har, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen.

Bostadsanpassningen ska vara nödvändig för att du ska kunna klara dig på egen hand och ändringsbehovet vara en följd av ditt handikapp eller sjukdom. Bidrag lämnas inte för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshindret.

Du kan läsa mer om samt ansöka om bostadsanpassning här.

Intyg från arbetsterapeut/fysioterapeut

Kontakta din arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast så kan ni tillsammans gå igenom vilka svårigheter du har i din bostad, så att ett intyg kan skrivas till en ansökan. Du når kommunens arbetsteraputer och fysioterapeuter/sjukgymnaster via kontaktcenter, telefon 0472-150 00.