Stöd i hemmet

Rött hus med grindKommunen kan hjälpa dig så att du kan bo kvar och känna dig trygg i ditt hem även om du behöver vård och omsorg. Det finns möjlighet att få hjälp under dygnets alla timmar.

Du kan bland annat söka bistånd i form av dagverksamhet, hemsjukvård, hemtjänst, hjälpmedel, korttidsplats samt trygghetslarm. När det inte längre är möjligt att bo kvar hemma kan du ansöka om annan bostad.

Ansökan

Den som vill ha bistånd i någon form måste göra en ansökan hos kommunens myndighetshandläggare (för kontakter se till höger). 

Förenklad handläggning

Du som är 75 år eller äldre, och som känner att du är i behov av hjälp har möjlighet att ansöka om vissa hemtjänstinsatser med förenklad handläggning. Dessa insatser är inköp/ärenden, tvätt, matdistribution och ledsagning. Du kan läsa mer om förenklad handläggning här.