Stöd och hjälp hemma

För att du som är äldre eller har en funktionsnedsättning ska kunna bo kvar och känna trygghet hemma kan du ansöka om stöd och hjälp i hemmet från kommunen. Du kan exempelvis få hjälp med personlig omvårdnad (exempelvis hygien, på- och avklädnad), städning, tvätt, hemsjukvård, rehabilitering, trygghetslarm, dagverksamhet med mera. Det finns möjlighet att få hjälp under dygnets alla timmar.

Behovet avgör vilket stöd och vilken hjälp du kan få

När du ansöker om stöd och hjälp i hemmet görs en individuell prövning av dina behov. Det är behovet som ligger till grund för vilken hjälp och vilket stöd du kan få.

Ansök om stöd och hjälp

Du som är 75 år eller äldre kan kan ansöka om vissa insatser genom förenklad handläggning. Dessa insatser är inköp/ärenden, tvätt, matdistribution och ledsagning. Förenklad handläggning innebär att ingen individuell behovsprövning görs av ditt behov av insatsen.

Ansök om stöd och hjälp genom förenklad handläggning

Exempel på stöd och hjälp

Hemtjänst

Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet. Hemtjänsten är till för alla åldrar och syftar till att underlätta det dagliga livet och hjälpa dig att leva ett så självständigt liv som möjligt i ditt hem. Det är det individuella behovet som avgör vilka insatser som är aktuella och hur insatserna ska utformas.

Broschyr om hemtjänst

Dagverksamhet

Biståndsbedömd dagverksamhet finns för dig som är i behov av social gemenskap och aktivering och samtidigt är i behov av stöd och hjälp med personlig omsorg i samband med aktiviteter.

Dagverksamhet

Matdistribution

Om du själv inte kan laga din mat i det egna hemmet eller ta dig till närliggande servering kan du efter behovsprövning få mat distribuerad till det egna hemmet. 

Matdistribution

Hemsjukvård

Om du är i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser men inte har möjlighet att ta dig till en vårdcentral kan du få hjälp genom kommunens hemsjukvård.

Hemsjukvård

Hjälpmedel

Det finns olika typer av hjälpmedel som kan underlätta din vardag. 

Hjälpmedel

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm kan öka tryggheten för dig som bor hemma genom att du vid behov snabbt kan komma i kontakt med personal.

Trygghetslarm