En dag för äldre och Nationella anhörigdagen

En dag för äldre och nationella anhörigdagen ställs in under år 2020 på grund av coronavirus/covid-19.

Kontakt

Susanne Ek-Lundh
Samordnare anhörigstöd och frivilligverksamhet
Tel. 0472 – 155 23
E-post. susanne.ek.lundh@alvesta.se

Monika Carlberg
Utvecklingssamordnare E-hälsa
Tel. 0472 – 155 75
E-post. monika.carlberg@alvesta.se