Mötesplatser och aktiviteter

Mötesplatser är en öppen verksamhet dit alla är välkomna. Syftet är social gemenskap, att ha någonstans att träffas, äta och umgås för att ge möjlighet till en meningsfull vardag. Den ska också ge möjlighet till närstående att få avlastning.

Mötesplatsen kan innehålla olika aktiviteter så som gemensam bok och tidningsläsning, gemensamma promenader, matlagning och bakning eller att bara sitta ner en stund och prata. Mötesplatser finns på alla kommunens äldreboenden. 

Vid behov av individuellt anpassat stöd kan den enskilde ansöka om att komma till daglig verksamhet. Ansökan görs hos biståndshandläggaren.

Mötesplatsen på Furuliden i Moheda
Öppettider: Måndag till fredag, kl. 9.30 – 15.30
Kontakt: Tel. 0472- 59 56 48
Evenemangstips Furuliden maj 2019
Evenemangstips Furuliden april 2019
Summering av året som gått på Furuilden 2018

Mötesplatsen på Högåsen i Alvesta
Öppettider: Måndag till fredag, kl. 14.00 - 15.30 i restaurangen på Högåsen.
Kontakt: Tel. 0472-151 23
Aktivitetsblad mötesplatsen på Högåsen - maj 2019
Aktivitetsblad mötesplatsen på Högåsen - april 2019

Mötesplatsen på Bryggaren i Alvesta
Öppettider: Tisdag och torsdag, kl. 13.30 - 15.30
Kontakt: Tel. 0472-151 12 eller 076-147 66 05

Mötesplatsen på Björkliden i Vislanda
Öppettider: Alla dagar. Bemannad med personal måndag till fredag mellan kl. 10.00–16.00.
Kontakt: Tel. 0472- 59 56 00
Detta händer på Björkliden i mars och april 2019
Detta händer på Björkliden i april och maj 2019

Mötesplatsen på Asken i Grimslöv 
Kontakta Asken för uppgifter om mötesplats och aktiviteter, tel. 0472-59 56 82

Mötesplatsen på Torsgården i Lönashult
Kontakta Torsgården för uppgifter om mötesplats och aktiviteter, tel. 0472-150 00 (vxl)