Mötesplatser och aktiviteter

Mötesplatser är en öppen verksamhet dit alla är välkomna. Syftet är social gemenskap, att ha någonstans att träffas, äta och umgås för att ge möjlighet till en meningsfull vardag. Den ska också ge möjlighet till närstående att få avlastning.

Mötesplatsen kan innehålla olika aktiviteter så som gemensam bok och tidningsläsning, gemensamma promenader, matlagning och bakning eller att bara sitta ner en stund och prata. Mötesplatser finns på alla kommunens äldreboenden. 

Vid behov av individuellt anpassat stöd kan den enskilde ansöka om att komma till daglig verksamhet. Ansökan görs hos biståndshandläggaren.

Mötesplatsen på Furuliden i Moheda
Öppettider: Måndag till fredag, kl. 9.30 – 15.30
Kontakt: Tel. 0472- 59 56 48

Evenemangstips Furuliden - november 2019

Mötesplatsen på Högåsen i Alvesta
Öppettider: Måndag till fredag, kl. 14.00 - 15.30 i restaurangen på Högåsen.
Kontakt: Tel. 0472-151 23

Aktivitetsblad mötesplatsen på Högåsen - oktober 2019

Aktivitesblad mötesplatsen på Högåsen - november 2019

Mötesplatsen på Söderbacka (fd Bryggaren) i Alvesta
Kommer att starta upp under 2020. Mer information kommer.

Mötesplatsen på Björkliden i Vislanda
Öppettider: Alla dagar. Bemannad med personal måndag till fredag mellan kl. 10.00–16.00.
Kontakt: Tel. 0472- 59 56 00

Mötesplatsen på Asken i Grimslöv 
Kontakta Asken för uppgifter om mötesplats och aktiviteter, tel. 0472-59 56 82

Mötesplatsen på Torsgården i Lönashult
Kontakta Torsgården för uppgifter om mötesplats och aktiviteter, tel. 0472-150 00 (vxl)