Matdistribution

Om du själv inte kan laga din mat i det egna hemmet eller ta dig till närliggande servering kan du efter behovsprövning få mat distribuerad till det egna hemmet.

Ansöka om matdistribution

För att kunna beviljas matdistribution behöver du göra en ansökan hos myndighetshandläggare. Ansökan går till på samma sätt som för övriga insatser. Du ska i normalfallet ha ett behov av matdistribution minst fyra dagar i veckan.

Ansöka om matdistribution

Du som är 75 år eller äldre kan ansöka om matdistribution genom förenklad handläggning.

Förenklad handläggning

Avgifter

Du betalar för din mat enligt gällande måltidstaxa. Vid matdistribution betalar du även en avgift för själva distributionen.

Avgifter