Måltidspriser

Måltidspriserna gäller från 1 januari 2023.

  Omsorgstagare Gäster och personal
Frukost 31 kr 39 kr
Middag med efterrätt 73 kr 98 kr
Pensionär: 73 kr
Middag utan efterrätt 66 kr 91 kr
Pensionär: 66 kr
Kvällsmat 38 kr 53 kr
Kaffe 6 kr 11 kr
Kaffe med bröd 17 kr  
Matdistribution middag 83 kr  
Matdistribution kväll 48 kr  
Helabonnemang 4 260 kr per månad  
Middag abonnemang 2 190 kr per månad  
Kvällsabonnemang 1 140 per månad  
Måltider korttidsplats 142 kr per dygn