Måltidspriser

Måltidspriserna gäller från 1 januari 2024.

Måltidspriser

 

Omsorgstagare Gäster och personal
Frukost 33 kronor 41 kronor
Middag med efterrätt 78 kronor 104 kronor
Middag utan efterrätt 70 kronor 97 kronor
Kvällsmat 40 kronor 56 kronor
Kaffe 6 kronor 12 kronor
Kaffe med bröd 18 kronor 18 kronor 
Helabonnemang 4 530 kronor per månad  
Helabonnemang, minus en måltid 3 439 kronor per månad  
Måltider korttidsplats 150 kronor per dygn  

Priser vid matdistribution

Matdistributionen avser middag med efterrätt. I abonnemangspriset ingår inte avgift för transport och emballage som tillkommer med 17 kronor per portion (räknas som en avgift och ingår i maxtaxan).

Matdistribution, 7-dagars abonnemang 2 328 kronor per månad
Matdistribution, 4-dagars abonnemang (fasta dagar per vecka) 1 241 kronor per månad