Måltidspriser

Måltidspriserna gäller från 1 januari 2022.

  Omsorgstagare Gäster och personal
Frukost 28 kr 35 kr
Middag med efterrätt 66 kr 89 kr
Pensionär: 66 kr
Middag utan efterrätt 60 kr 82 kr
Pensionär: 60 kr
Kvällsmat 34 kr 47 kr
Kaffe 5 kr 10 kr
Kaffe med bröd 15 kr  
Matdistribution middag 76 kr  
Matdistribution kväll 44 kr  
Helabonnemang 3 835 kr/mån  
Frukost abonnemang 835 kr/mån  
Middag abonnemang 1 979 kr/mån  
Kvällsabonnemang 1 021 kr/mån  
Måltider korttidsplats 128 kr/dygn