Frivilligverksamhet

Äldreomsorgen i Alvesta kommun samverkar med enskilda frivilliga, Väntjänst, kyrkor och föreningar som på olika sätt bidrar till socialt innehåll och aktiviteter för äldre personer som bor i särskilt eller i ordinärt boende.

Väntjänsten

Väntjänsten utför frivilliga uppdrag till personer som bor i särskilt boende och i ordinärt boende. Det kan vara samtal, läsning, social samvaro, promenad, följa med på besök till sjukvård, tandvård med mera. Väntjänsten finns i Alvesta, Vislanda, Moheda, Grimslöv och Lönashult.

Enskilda frivilliga personer

Enskilda frivilliga personer kommer regelbundet till ett särskilt boende och bidrar med läsning, bakning, samtal och praktisk hjälp.

Röda korset

Röda korset i Skatelöv samverkar med Askens anhöriggrupp och är med på träffar.

Läskraft

Läskraft är ett nationellt projekt som utbildar och skapar nätverk för frivilliga och anhöriga att bli högläsare för personer med demenssjukdom.  Här samarbetar vi med Alvesta bibliotek, Demensförening Värend, Centrum för lättläst, Studieförbundet Vuxenskolan. Högläsare finns i nuläget i Moheda, Alvesta, Vislanda och Grimslöv.

Intresserad av att bidra? 

Är du eller din förening intresserad att bidra med frivilligt engagemang i äldreomsorgen? Kontakta då samordnare av frivilligverksamhet, Susanne Ek–Lundh på 0472–155 23.