Högåsen

Högåsen är ett särskilt boende beläget i östra delen av Alvesta tätort.

Högåsen har 78 lägenheter uppdelade på 5 avdelningar. Av de 78 lägenheterna är 12 demensplatser. På alla avdelningar finns det gemensamma utrymmen inomhus och utomhus för att umgås. 

Här finns exempel på bilder från en lägenhet.

Besöksadress

Gemlavägen 1
342 35 Alvesta