Furuliden

Furuliden

Furuliden är ett särskilt boende beläget i Moheda.

På Furuliden finns 44 lägenheter varav 7 lägenheter finns i gruppboende och 1 lägenhet är kortidsplats.

Adress

Torpsbruksvägen 18
342 60 Moheda