Björkliden

Björkliden är ett särskilt boende beläget i Vislanda.

Björklidens verksamheter är till för människor som är i behov av hjälp och stöd för att klara sin vardag. Det finns tillgång till personal dygnet runt. 

På Björkliden finns 37 lägenheter varav 6 lägenheter är för personer med demenssjukdom och 3 lägenheter är korttidsplatser.

Besöksadress

Sockenvägen 15 
342 50 Vislanda