Särskilt boende

Särskilt boende finns till för dig som har ett omfattande behov av vård, omsorg och trygghet som inte kan tillgodoses i din nuvarande bostad.

Om särskilt boende

Särskilt boende är en boendeform som kräver ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. På boendet finns tillgång till personal dygnet runt och tillgång till trygghetslarm. Det finns även gemensamma lokaler för måltider, aktiviteter och samvaro.

Lägenheterna kan variera i storlek inom samma särskilda boende samt mellan boendena. Det finns enrums- och tvårumslägenheter. Tvårumslägenheterna är i första hand avsedda för parboende.

Samtliga lägenheter är möblerade med en höj- och sänkbar säng. Madrass till sängen köper du själv och du står även själv för att i övrigt möblera och utrusta lägenheten.

I Alvesta kommun finns fem stycken särskilda boenden som alla drivs i kommunal regi:

Ansöka om särskilt boende

Du behöver ansöka för att bli beviljad ett särskilt boende. Du kan inte ställa dig i kö till särskilt boende utan du ansöker när du har ett behov.

Ansökan, utredning och beslut går till på samma sätt som för övriga stöd- och hjälpinsatser.

Ansöka om stöd och hjälp

Särskilda önskemål om boende

Du kan i din ansökan ange önskemål om att få flytta till ett visst särskilt boende i kommunen. Vi tar hänsyn till ditt önskemål så långt som möjligt men lägenheterna fördelas i första hand utifrån omsorgsbehovet.  Blir tilldelad lägenhet inte vad du önskat eller tänkt dig, kan du tacka ja men samtidigt begära att få stå på väntelista för överflyttning till önskat boende. Det är dock viktigt att tänka på att det kan dröja innan en lägenhet blir tillgänglig på det önskade boendet och att det praktiskt innebär att du måste flytta två gånger.

I det fall du tackar nej till tilldelade lägenheter två gånger, görs en omprövning av ditt behov av särskilt boende för att se om behovet kvarstår. Om du vistas på ett korttidsboende i väntan på ledig lägenhet kan du inte avböja en tilldelad lägenhet.

Parboende

Du har rätt att fortsätta bo tillsammans med din make/maka, sambo eller registrerade partner på det särskilda boendet, även om det endast är en av er som är i behov av särskilt boende.

Avgifter

Du betalar en hyra för själva lägenheten i det särskilda boendet. Du betalar även en avgift för de omsorgsinsater du får samt för måltider och eventuellt hygienpaket.

Avgifter inom omsorgsförvaltningen