Bryggaren

ÄldreboendetBryggaren är ett särskilt boende (äldreboende) i centrala Alvesta. På Bryggaren finns 42 lägenheter, varav två används som växelvis korttidsboende.

På Bryggaren finns ett mottagningskök som får mat levererad från Högåsen. 

Verksamhetsplan

Den enskilde ska ha inflytande över sin vardag och tillsammans med anhöriga vara delaktiga i det som sker runt omsorgstagaren. På arbetsplatsen ska det råda en god dialog och ett väl fungerande samarbete mellan de olika enheterna. Vi som omsorgspersonal ska förstå vårt uppdrag och hur vi bidrar till att uppfylla nämndens mål.

Information om Mötesplatsen och aktiviteter hittar du här.