Björkliden

Vislanda hemtjänstområde i mellersta delena av Alvesta kommun omfattar Blädinge och Vislanda församlingar. Verksamheten består av äldreboendet Björkliden, gruppboende och ett hemtjänstområde.

ÄldreboendetVi erbjuder stöd och hjälp till människor som behöver, samt utvecklar vår verksamhet så att den blir lättillänglig och skapar TRYGGHET.

Vårt motto är:

arbeta med RESPEKT, ge hög KVALITÉ, skapa

förutsättningar för TRIVSEL OCH GEMENSKAP.

ALLA TAR ANSVAR.


Björklidens verksamheter är till för människor som är i behov av hjälp och stöd för att klara sin vardag.

ÄLDREBOENDE: 28 lägenheter för personer som beviljats särskilt boende på grund av omfattande behov av insatser som inte kan tillgodoses i tidigare bostad.

GRUPPBOENDE: 6 lägenheter för personer som beviljats särskilt boende på grund av demenssjukdom.

KORTTIDSBOENDE: 3 platser för personer som beviljats en tidsbegränsad vistelse på grund av behov av rehabilitering.

TRÄFFPUNKTEN: På Björklidens Träffpunktarbetar vi med att förstärka det sociala innehållet i vardagen genom individanpassade aktiviteter och olika evenemang. (Se under aktiviteter).

Alla skall känna sig välkomna!

Information om Träffpunkten och aktiviteter hittar du här.

KÖK-RESTAURANG: Björklidens köktillagar och serverar frukost, middag och kvällsmat. Dessutom iordningställer vi cirka 35 matportioner för distribution till personer i ordinärt boende.