Bostad

För de flesta är det en trygghet att bo kvar hemma så länge som möjligt. När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett särskilt boende. Efter utredning och beslut av biståndshandläggare kan du erbjudas en lägenhet på ett särskilt boende. På boendet finns omsorgspersonal dygnet runt.

Det finns också olika alternativ till hjälp och stöd som gör det möjligt för dig att bo kvar hemma. Du kan till exempel få hemtjänst eller mat levererad. Du kan även få din bostad anpassad så att du kan bo kvar.

Särskilt boende

I kommunen finns fem särskilda boenden:

Ansöka om särskilt boende

Om du vill ansöka om eller har frågor om särskilt boende är du välkommen att kontakta någon av våra handläggare. Kontaktuppgifter till handläggarna hittar du till höger på denna sida. Du kan även nå dem via kommunens växel, tel. 0472-150 00. Du kan också använda dig av vår ansökningsblankett som du hittar här.

Du kan inte ställa dig i kö till ett särskilt boende utan du söker när behov finns och du är beredd att flytta.

Utredning och beslut

Efter din ansökan görs en utredning enligt socialtjänstlagen (SoL). Utredningen genomförs tillsammans med dig och, vid behov, i samverkan med till exempel närstående, vårdcentral, lasarett och andra myndigheter. Utredningen leder fram till ett beslut om du har behov av en lägenhet på ett särskilt boende eller om behovet kan tillgodoses på annat sätt. När utredningen är klar får du ett skriftligt beslutsmeddelande.

Överklaga ett beslut

Om du är missnöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga. Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet. Du kan även vända dig till din handläggare för information, råd och stöd om överklagan.

Överklagandet skall vara skriftligt. Det skall ställas till Förvaltningsrätten men skickas till omsorgsnämnden inom tre veckor från den dag då du erhöll beslutet. Omsorgsnämnden tar först ställning till om beslutet skall omprövas. Om beslutet inte ändras skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten.