Bostad

Särskilt boende

Särskilt boende är en boendeform som kräver ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. På boendet finns tillgång till personal dygnet runt och tillgång till trygghetslarm. Det finns även gemensamma lokaler för måltider, aktiviteter och samvaro. Särskilt boende finns till för dig som har ett omfattande behov av vård, omsorg och trygghet som inte kan tillgodoses i din nuvarande bostad.

Bostäder särskilt avsedda för äldre

Det finns olika typer av bostäder som är särskild avsedda för äldre och som inte kräver något biståndsbeslut utan är tillgängliga på den vanliga bostadsmarknaden. Det kan exempelvis vara så kallade seniorbostäder eller trygghetsbostäder. Ofta riktar de sig till personer över en viss ålder och lägenheterna är ofta anpassade vad gäller tillgänglighet. Vad som i övrigt ingår varierar, i trygghetsboenden finns det exempelvis ofta någon form av lokal avsedd för social gemenskap. Är du i behov av stöd och hjälp i dessa boendeformer ansöker du om det hos kommunen och det utförs sedan av hemtjänsten.

Det kommunala fastighetsbolaget Allbohus hyr ut en del bostäder för äldre. På Allbohus webbplats kan du läsa mer om hur du ansöker och hur deras kösystem fungerar.

Allbohus webbplats (extern länk)

Läs mer om trygghetsboenden i kommunen:

Trygghetsboende Liljan

Tingsbacken Trygga hem