Välkommen till "En dag för äldre" hösten 2018

"En dag för äldre" anordnas den 9 oktober i Alvesta och den 17 oktober i Moheda.

Tid och plats:
Tisdagen den 9 oktober, kl. 13-17, Alvesta Folkets hus/Thalia
Programblad hittar du här.

Onsdagen den 17 oktober, kl. 13-17, Moheda Församlingshem
Programblad hittar du här.

Kontakt
Susanne Ek-Lundh
Samordnare anhörigstöd och frivilligverksamhet
Tel. 0472 – 155 23
susanne.ek.lundh@alvesta.se

Monika Carlberg
Utvecklingssamordnare E-hälsa
Tel. 0472 – 155 75
monika.carlberg@alvesta.se