Resultat uppsökande verksamhet 2021

Personer som fyller 80 år under 2021 har fått ett brev med erbjudande om kontakt med omsorgsförvaltningen. Syfte är att informera om olika former av anhörigstöd t.ex. enskilt stödsamtal, anhöriggrupp, avlösning, mötesplats och hemtjänstinsatser.
Svaren har skickats in med ifylld talong eller vid telefonkontakt med samordnare av anhörigstöd.

Resultat: Svar inkom från sammanlagt 82 personer av 142 brev - svarsfrekvens  58 %

Sammanställning juni 2021 (82 svar totalt): 
68 har skickat in talongen –vill EJ ha kontakt eller besök
7 har skickat talongen - vill ha kontakt/hembesök 
2 hembesök genomfördes med information om anhörigstöd, hemtjänst, larm, bostadsanpassning, hjälpmedel, Tosh, Fixarservice.
1 planerat hembesök avbokades pga ökad smittspridning Corona
1 har skickat in talongen- vill ha hjälp med teknik
3 har ringt med frågor om färdtjänst och hjälpmede
.2 nya anhöriga hittades som erbjuds fortsatt kontakt vid behov och önskemål

Kommentarer från 80-åringar vid inskickad talong:

”Så bra att ni hör av er, då vet vi att vi kan ringa längre fram”

” Jag ber att få återkomma längre fram. Just nu klarar vi oss själva”

”Tack för omtanken”

 

Om du har frågor kring brevet eller kommunens anhörigstöd kontakta gärna anhörigsamordnare Susanne Ek Lundh, tel. 0472-155 23.