Resultat uppsökande verksamhet 2019

Personer som fyller 80 år under 2019 har fått ett brev med erbjudande om kontakt med omsorgsförvaltningen i mars månad.  Syfte är att informera om olika former av anhörigstöd t.ex. enskilt stödsamtal, anhöriggrupp, avlösning, mötesplats och hemtjänstinsatser med mera. Svaren har skickats in med ifylld talong eller vid telefonkontakt med samordnare av anhörigstöd och har behandlats anonymt.

Resultat:  Svar inkom från sammanlagt  72  personer av  140 brev      svarsfrekvens   52 %

De flesta av de som svarat vill inte ha kontakt nu, en del sparar brevet inför eventuellt kommande behov av stöd/hjälp. Vetskap att stöd och hjälp finns senare är en trygghet.

Några har velat ha hembesök för information om anhörigstöd, aktiviteter, frivilligverksamhet/ Väntjänst, Mötesplatser mm. Nya tidigare okända anhöriga hittas varje år som erbjuds kontakt, information och rådgivning. Kontakten fortgår och anpassas efter individuella behov och önskemål.

Har också förmedlat kontakt till andra yrkesfunktioner t.ex biståndshandläggare eller arbetsterapeut vid behov av hemtjänstinsatser eller hjälpmedel.

Kommentarer från 80-åringar vid inskickad talong:

”Inte precis nu men jag har lagt lappen under min telefon”

”Vill gärna hålla kontakten öppen om vi behöver hjälp längre fram från kommunen”

”För tillfället hjälp av hustru, hjälp kan behövas senare”

” Vilket bra initiativ av Alvesta kommun med denna uppsökande verksamhet. Det finns sannolikt en del 80 + som kan behöva stöd eller annat.

 

Om du har frågor kring brevet eller kommunens anhörigstöd kontakta gärna Susanne Ek Lundh, tel. 0472-155 23.