Resultat uppsökande verksamhet 2020

Personer som fyller 80 år under 2020 har fått ett brev med erbjudande om kontakt med omsorgsförvaltningen i mars månad. Syfte är att informera om olika former av anhörigstöd t.ex. enskilt stödsamtal, anhöriggrupp, avlösning, mötesplats och hemtjänstinsatser.
Svaren har skickats in med ifylld talong eller vid telefonkontakt med samordnare av anhörigstöd.

Resultat: Svar inkom från sammanlagt 57 personer av 116 brev - svarsfrekvens  49 %

Sammanställning maj 2020 (57 svar totalt): 
49 har skickat in talongen –vill EJ ha kontakt eller besök
3 har skickat talongen - vill ha kontakt/hembesök 
2 telefonsamtal från 80-åring 
1 telefonsamtal från anhörig
2 nya anhöriga hittades som erbjuds fortsatt kontakt vid behov och önskemål

De flesta av de som svarat vill inte ha kontakt nu, en del sparar brevet inför eventuellt kommande behov av stöd/hjälp. Vetskap att stöd och hjälp finns senare är en trygghet.

Kommentarer från 80-åringar vid inskickad talong:

”Inte ännu men Tack ändå”

”Klarar mig själv, fullt frisk”

"Bra att få veta vilken hjälp som finns att få om vi behöver det senare”

 

Om du har frågor kring brevet eller kommunens anhörigstöd kontakta gärna anhörigsamordnare Susanne Ek Lundh, tel. 0472-155 23.