Resultat uppsökande verksamhet 2018

Alla personer som fyller 80 år under 2018 har i mars fått ett brev med erbjudande om kontakt med omsorgsförvaltningen. 

Uppsökande verksamhet är en del i kommunens äldreomsorg och anhörigstöd för att ge information och eventuellt påbörja kontakt inför kommande behov av stöd och hjälp samt nå ut till de som ger stöd, omsorg och vård till en närstående person i hemmet. Från och med 2009 har alla 75-åringar i kommunen fått ett brev med erbjudande om kontakt med omsorgsförvaltningen.Under 2016 togs beslut att höja åldern till 80 år vilket genomfördes i mars 2017.

2018 kombinerades brevet med en enkät om teknik med frågor om hur och i vilken omfattning de använder dig av tekniska/digitala hjälpmedel. Svaren från denna kommer att redovisas separat.

I mars 2018 var det totalt 127 personer i Alvesta kommun som fick brevet med erbjudande om kontakt hemskickat. 46 personer har på något sätt hört av sig till kommunen efter att de fått brevet, varav de flesta för att meddela att man inte har behov av kontakt i nuläget medan några önskat ytterligare information.

Om du har frågor kring brevet eller kommunens anhörigstöd kontakta gärna Susanne Ek Lundh, tel. 0472-155 23.