Informationsträff om nedsatt minne och demenssjukdomar

Vid fyra olika tillfällen under våren 2020 anordnas informationsträffar för anhöriga till personer med nedsatt minne eller demenssjukdomar.

Program och datum för träffarna hittar du här. 

Träffen den 31 mars 2020 är inställd på grund av risken för smittspridning av coronaviruset/ covid -19.

Kontakt

Susanne Ek-Lundh, anhörigsamordnare

Tel. 0472-155 23

Emma Konnéus, psykiatrisjuksköterska
Tel. 0472-150 90