Informationsträffar för anhöriga till personer med nedsatt minne och demenssjukdomar

Vid fyra olika tillfällen under våren 2019 anordnas informationsträffar för anhöriga till personer med nedsatt minne och demenssjukdomar.

Kontakt

Rodica Laesi, sjuksköterska
Tel. 0472-26 84 10

Susanne Ek-Lundh, anhörigsamordnare
Tel. 0472-155 23

Emma Konnéus, psykiatrisjuksköterska
Tel. 0472-150 90