Informationsträffar om nedsatt minne och demenssjukdomar - Inställt

Träffarna som var planerade till januari och februari 2022 ställs in på grund av pandemin.