Uppsökande verksamhet ger stöd

Uppsökande verksamhet ger stöd

Invånare i Alvesta kommun som fyller 80 år får i mars månad ett brev med erbjudande om kontakt med Omsorgsförvaltningen

Brevet är en del i kommunens äldreomsorg och anhörigstöd för att nå ut till dig som ger stöd, omsorg och vård till en närstående person i hemmet.  Syftet är att informera om vilket stöd kommunen kan erbjuda exempelvis samtalsstöd, anhöriggrupp, avlösning, mötesplats och hemtjänstinsatser.

Om du inte tycker det här stämmer med din situation kan du helt och hållet bortse från  brevet. En del väljer att spara brevet till framtida behov om deras situation förändras. Insamlade brevsvar behandlas anonymt och analyseras. 

Ansvarig är Susanne Ek – Lundh som är samordnare för anhörigstöd. Vid eventuella frågor når du henne på telefon 0472-155 23.

Den uppsökande verksamheten genomförs en gång/år.