Anhöriggrupp ger stöd

Är du anhörig och känner att du behöver stöd? Grupper för anhöriga finns på kommunens äldreboenden och inom psykiatrin.

Det känns tryggt att prata med andra som förstår. Du kan utbyta erfarenheter med andra anhöriga som befinner sig i liknande situation. I gruppen råder tystnadslöfte vilket innebär att ingen av deltagarna berättar för någon utomstående om det som sagts i gruppen.

Ledare för gruppen är omsorgspersonal som fått utbildning i anhörigstöd. De lägger upp innehållet tillsammans med deltagarna.

Träffar med 7-12 anhöriga genomförs en gång/månad i äldreomsorg.Träffar för anhöriga genomförs 2-3 gånger/ år i vuxenpsykiatrin. Vi hoppas på fler intresserade, varmt välkomna!

Kontaktuppgifter:

Furuliden

Berit Ekdahl
Tel. 0472-59 56 30

Högåsen

Victoria Karlsson och Lena Karlsson
Tel. 0472-151 13 och Tel. 0472-152 27

Alvesta Centrum ordinärt boende(hemtjänst)

Inger Svensson och Eva Gustavsson
Tel. 070-587 1261 och 076-858 1353

Björkliden

Martina Spång och Anneli Söderberg
Tel. 0472-59 56 00

Asken

Anneli Nilsson och Anna Andersson
Tel. 0472-59 56 82

Torsgården     

Helene Hansén och Linda Frisk
Tel. 0472-59 56 44 och 0472-59 56 42

Trygg och säker hemgång

Lotta Thörn
Tel. 0472-59 59 04 

Vuxenpsykiatri

Catarina Ahlberg, Irma Sandberg och Ann-Chatrine Samuelsson
Tel. 0472-152 33