Anhöriggrupp ger stöd

Är du anhörig och känner att du behöver stöd? Grupper för anhöriga finns på kommunens särskilda boenden och inom psykiatrin.

Det känns tryggt att prata med andra som förstår. Du kan utbyta erfarenheter med andra anhöriga som befinner sig i liknande situation. I gruppen råder tystnadslöfte vilket innebär att ingen av deltagarna berättar för någon utomstående om det som sagts i gruppen.

Ledare för gruppen är omsorgspersonal som fått utbildning i anhörigstöd. De lägger upp innehållet tillsammans med deltagarna.

Träffar med 7-12 anhöriga genomförs en gång/månad i äldreomsorg. Träffar för anhöriga genomförs 2-3 gånger/år i vuxenpsykiatrin. Vi hoppas på fler intresserade, varmt välkomna!

Kontaktuppgifter:

Furuliden

Berit Ekdahl, tel. 0472-59 56 30
Jouzita Aronsson, tel. 072-385 04 96

Högåsen

Victoria Karlsson (hus B), tel. 0472-151 13
Lena Karlsson (Solsidan), tel. 0472-59 59 36

Alvesta Centrum ordinärt boende(hemtjänst)

Nadja Karlsson, tel. 076-69 59 221
Eva Gustavsson, tel 076-858 13 53

Björkliden

Martina Spång och Anneli Söderberg
Tel. 0472-59 56 00

Asken

Anna Andersson och Charlott Eriksson
Tel. 0472-59 56 82

Torsgården     

Margareta Forslund och Ellen Persson
Tel. 0472-59 56 74

Trygg och säker hemgång

Lotta Thörn, tel. 0472-59 59 04 

Vuxenpsykiatri

Catarina Ahlberg (Kompassen), tel. 0472-152 33
Ann-Chatrine Samuelsson (Rönnen), tel. 0472-153 91