Anhöriggrupp ger stöd

Är du anhörig och känner att du behöver stöd? Grupper för anhöriga finns på kommunens särskilda boenden och inom psykiatrin.

Det känns tryggt att prata med andra som förstår. Du kan utbyta erfarenheter med andra anhöriga som befinner sig i liknande situation. I gruppen råder tystnadslöfte vilket innebär att ingen av deltagarna berättar för någon utomstående om det som sagts i gruppen.

Ledare för gruppen är omsorgspersonal som fått utbildning i anhörigstöd. De lägger upp innehållet tillsammans med deltagarna.

Träffar med 7-12 anhöriga genomförs en gång/månad i äldreomsorg. Träffar för anhöriga genomförs 2-3 gånger/år i vuxenpsykiatrin. Vi hoppas på fler intresserade, varmt välkomna!

Kontaktuppgifter:

Furuliden/Moheda

Jouzita Aronsson, tel. 072-385 04 96

Högåsen/Alvesta östra

Victoria Karlsson (hus B), tel. 0472-151 13
Lena Karlsson (Solsidan), tel. 0472-59 59 36

Alvesta Centrum ordinärt boende(hemtjänst)

Nadja Karlsson, tel. 076-69 59 221
Eva Gustavsson, tel 076-858 13 53

Björkliden/Vislanda

Martina Spång och Anneli Söderberg
Tel. 0472-59 56 00

Asken/Grimslöv (från och med hösten 2023 gemensam grupp med Torsgården)

Anna Andersson, Charlott Eriksson och Ellen Persson
Tel. 0472-59 56 82

Torsgården/Lönashult (från och med hösten 2023 gemensam grupp med Asken)

Margareta Forslund
Tel. 0472-59 56 74

Trygg och säker hemgång

Lotta Thörn, tel. 0472-59 59 04 

Vuxenpsykiatri

Catarina Ahlberg (Kompassen), tel. 0472-152 33