Anhörigstöd

Anhöriga är en viktig resurs i äldreomsorgen. Att ha goda och täta kontakter med de anhöriga är viktigt för oss som arbetar i äldreomsorgen. Vi strävar efter att de anhöriga ska känna sig delaktiga i omvårdnaden. Ett gott samarbete ökar trivseln.

Kommunen erbjuder olika stödinsatser för den som ger stöd till närstående som är 65 år och äldre:

  • Samtalsstöd
  • Anhörigträffar
  • Växelvård
  • Dagverksamhet
  • Stöd nattetid
  • Avlastning hemma
  • Avgiftsfri avlösarservice, 16 timmar per månad fördelat på upp till 4 tillfälle