Äldre

Här kan du läsa om vilken service du kan få när åldern börjar ta ut sin rätt. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd till exempel i form av att få hjälp i hemmet, få deltaga i dagverksamhet eller bo på äldreboende.