Äldre

Här kan du läsa om vilket stöd och vilken hjälp du som är äldre kan få från Alvesta kommun. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd till exempel i form av att få hjälp i hemmet, få deltaga i dagverksamhet eller bo på äldreboende.