Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022

Här har vi samlat information om valet den 11 september2022.

Den 11 september 2022 infaller nästa val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige.

Val infaller vart fjärde år i Sverige. Då har den som är röstberättigad möjligheten att påverka vilka partier som ska representera svenska folket i

 • Riksdag
 • Kommunfullmäktige
 • Regionfullmäktige

Rösta på valdagen 11 september

På valdagen röstar du i den vallokal som står på ditt röstkort. Vallokalen är öppen klockan 8.00-20.00. Kom ihåg att ta med dig legitimation om du röstar på valdagen. Mer information om att rösta på valdagen Rösta på valdagen i din vallokal - Valmyndigheten.

Förtidsrösta 24 augusti till och med 11 september

I Alvesta kommun kan du förtidsrösta på Alvesta bibliotek, Vislanda bibliotek och Moheda bibliotek under bibliotekens ordinarie öppettider, samt på söndagar på Alvesta bibliotek. Nedan hittar du öppettiderna för förtidsröstning.

Alvesta bibliotek

 • Måndag till torsdag k.l 10:00–19:00
 • Fredag till lördag kl 10:00–13:00
 • Söndag 11 september valdagen kl 08:00–20.00

Vislanda bibliotek

 • Måndag: kl 09:00-19:00
 • Tisdag: kl 09:00–17:00
 • Onsdag: kl 10:00–17:00
 •  Torsdag: kl 09:00–17:00
 • Fredag: kl 09:00–13:00

Moheda bibliotek

 • Måndag: kl 13:00-18:00
 • Tisdag: kl 10:00–13:00
 • Torsdag: kl 13:00–18:00
 • Fredag: kl 10:00–13:00

Information om valet 2022

 • Valnämndens uppdrag

  Valnämnden är ansvariga för val och folkomröstningar inom kommunen. I detta uppdrag ingår att utse och utbilda röstmottagare och säkerställa att det finns röstmottagningsställen i kommunen. På valdagen är det valnämnden som ansvarar för den preliminära räkningen av röster.

  Valkretsar och valdistrikt

  I Alvesta finns en valkrets med elva valdistrikt. Ett valdistrikt ska enligt vallagen ska bestå av 1000 och 2000 röstberättigade, men kan inkludera fler eller färre om det finns giltiga skäl. Varje distrikt har en egen vallokal.

  Är du nyfiken på tidigare års valresultat så finns det att hitta på valmyndighetens hemsida.

 • Har du rösträtt och där med rätten att rösta i något av Sveriges val skickas ett röstkort till den adress där du är folkbokförd. Detta sker under perioden 16–22 augusti 2022 av valmyndigheten för de röstberättigade. På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettider

  När behövs röstkortet?

  Vid förtidsröstning i Sverige måste du ha med dig röstkortet då det används för att skicka din röst till vallokalen.

  Det finns inget krav att ta med röstkort om röstningen sker i en vallokal men kan vara bra för att säkerställa att du röstar i rätt vallokal.

  Utskrift av dubblettröstkort

  Från och med 15 augusti kan man få ett dubbelröstkort utskrivet om man inte fått eller har kvar sitt röstkort. Du som väljare kan kontakta Alvesta kommuns kontaktcenter eller biblioteken i Alvesta, Vislanda och Moheda, Valmyndigheten, länsstyrelsen eller en utlandsmyndighet för att få ett dubblettröstkort. Det går även att beställa ett dubblettröstkort från valmyndighetens webbplats och via valupplysningen.

 • Röstmottagare 2022

  Vi söker röstmottagare till Alvesta kommun dels för arbete på valdagen den 11 september dels för arbete under förtidsröstningen som pågår 24 augusti till 11 september. Du som röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning vid ett utbildningstillfälle, det gäller både för dig som är ny som röstmottagare och för dig som arbetat som röstmottagare tidigare. Utbildningen genomförs i augusti.

  Lämna din intresseanmälan här.

  Vanliga frågor angående röstmottagare

  Vem kan vara röstmottagare?

  Uppdraget som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt bemötande. Du ska medverka till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt. I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du:

  • har fyllt 18 år senast valdagen
  • talar god svenska
  • är stresstålig, serviceinriktad och noggrann
  • inte kandiderar till riksdag, region- eller kommunfullmäktige

  Vad gör en röstmottagare?

  Röstmottagare vid förtidsröstning

  Röstmottagarna arbetar två tillsammans och tar emot förtidsröster i röstningslokaler. I Alvesta kommun kommer Alvesta bibliotek, Vislanda bibliotek och Moheda bibliotek att vara röstningslokaler under förtidsröstningen. Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen. Tjänstgöring sker i huvudsak på dagtid men kvällar och helger förekommer också.

  Röstmottagare i valdistrikt på valdagen

  I arbetsuppgifterna som röstmottagare ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, placera valsedlar i valsedelställen, ta emot röster och pricka av i röstlängden, hjälpa de väljare som ber om det samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

  På valdagen är vallokalerna öppna kl 08:00-20:00. Under dagen tjänstgör röstmottagarna efter fastställt schema. När röstningen avslutas tjänstgör alla röstmottagare under sammanräkningen tills alla resultat är klara. Vanligtvis är de klara före midnatt.

  Ordförande i valdistrikt

  En röstmottagare tjänstgör som ordförande i valdistriktet. Ordförande ska ha goda kunskaper om val och leder arbetet i valdistriktet.

  Vice ordförande i valdistrikt

  Vice ordförande ska ha goda kunskaper om val och leder arbetet i valdistriktet när ordförande inte tjänstgör.

  Röstmottagare reserv

  Röstmottagare som anmäler sig som reserv ska genomgå den obligatoriska utbildningen och med kort varsel vara beredd att hoppa in som röstmottagare på valdagen.

  Arvode för röstmottagare

  För arbetet som röstmottagare på valdagen får du som ersättning ett skattepliktigt arvode. Ersättningen är 3 100 kr för ordförande, 2 900 kr för vice ordförande och 2 200 kr för röstmottagare i vallokal samt 500 kr för röstmottagare reserv. Utöver det fasta arvodet lämnas reseersättning för resor till och från utbildningstillfället, resor för upphämtning och lämning av valmaterial samt resor till och från vallokalen på valdagen.

  Röstmottagare under förtidsröstningen erhåller ersättning per arbetad timme.

   

 • Rösta i val

  För att vara röstberättigad i Sverige måste du fyllt 18 år senast på valdagen och falla inom ramen för de regler som finns utsatta för olika val.

  Regler gällande valet finns att hitta under Rösträtt och röstlängd - Valmyndigheten

  Rösta på valdagen 11 september

  På valdagen röstar du i den vallokal som står på ditt röstkort. Vallokalen är öppen klockan 8.00-20.00. Kom ihåg att ta med dig legitimation om du röstar på valdagen. Mer information om att rösta på valdagen Rösta på valdagen i din vallokal - Valmyndigheten.

  Förtidsrösta 24 augusti till och med 11 september

  I Alvesta kommun kan du förtidsrösta på Alvesta bibliotek, Vislanda bibliotek och Moheda bibliotek under bibliotekens ordinarie öppettider, samt på söndagar på Alvesta bibliotek. Nedan hittar du öppettiderna för förtidsröstning.

  Alvesta bibliotek:
  Måndag till torsdag kl 10:00–19:00
  Fredag till lördag kl 10:00–13:00
  Söndag 11 september, valdagen  kl 08:00–20:00

  Vislanda bibliotek:
  Måndag: kl 09:00-19:00
  Tisdag: kl 09:00–17:00
  Onsdag: kl 10:00–17:00
  Torsdag: kl 09:00–17:00
  Fredag: kl 09:00–13:00

  Moheda bibliotek:
  Måndag: kl 13:00-18:00
  Tisdag: kl 10:00–13:00
  Torsdag: kl 13:00–18:00
  Fredag: kl 10:00–13:00

 • Om du av olika anledningar inte kan rösta på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder finns det hjälp att få.

  Hjälp med att göra i ordning din röst

  Om du inte själv inte kan stoppa valsedeln i valkuvertet eller kryssa i kandidat kan du själv väja vem du vill ska hjälpa dig. Du kan även be någon av röstmottagarna om hjälp då de inte får berätta för någon vad du röstar på. Röstmottagare kan även hämta upp rösten utanför lokalen om du inte kommer in på grund av funktionsnedsättning. Vallokalerna och lokalerna för förtidsröstning ska vara anpassade för dig med funktionsnedsättning. 

  Rösta med bud

  Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder inte själv kan ta dig till en lokal för förtidsröstning eller vallokal kan du rösta med bud. Det innebär att någon annan än du själv transporterar din röst till lokalen för förtidsröstning eller vallokalen. Den som är bud måste vara minst 18 år. Följande personer kan vara bud:

  • Din make, maka eller sambo.
  • Dina, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon.
  • De som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter.
  • Enligt vallagen biträder PostNord vid val genom att brevbärare utanför tätort agerar bud (posttjänst utanför tätort). De röster som brevbärarna tar emot ska lämnas in till ett röstmottagningsställe.

  Utöver budet ska ett vittne närvara, även vittnet ska vara 18 år eller äldre. För att rösta med bud behöver du särskilt material som du kan hämta i Alvesta kommuns kontaktcenter, i röstningslokalerna under förtidsröstningen och i vallokalerna på valdagen.

  Så här går budröstning till:

  1. Gör i ordning rösten i avskildhet. Lägg en valsedel i ett valkuvert för varje val och stäng kuverten.
  2. Vittne och bud intygar. Lägg valkuverten i ytterkuvertet för budröstning, inför vittnet och budet.  Klistra igen och fyll i dina personuppgifter på ytterkuvertet (du ska inte lägga ner röstkortet i ytterkuvert för budröst). Vittnet och budet intygar på ytterkuvertet att allt har gått rätt till. Om brevbärare är bud behöver denne inte vara närvarande när du gör i ordning rösten.
  3. Budet lämnar in rösten. Budet lämnar ytterkuvertet i din vallokal på valdagen eller i en lokal för förtidsröstning. Budet ska kunna visa en id-handling när budrösten lämnas in. Om budet lämnar in rösten i en lokal för förtidsröstning måste ditt röstkort också lämnas in.

  Ambulerande röstmottagare

  Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder inte själv kan ta dig till en lokal för förtidsröstning eller vallokal, och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunens valkansli ordna med ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagare finns tillgängliga under perioden 24 augusti till och med 11 september 2022, vardagar kl 09.00 – 16.00 samt valdagen kl 08.00 – 16.00.

  Ambulerande röstmottagning betyder att två röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. De ambulerande röstmottagarna har med sig det material som behövs för att kunna rösta. De transporterar sedan din röst till en lokal för förtidsröstning, där den hanteras tillsammans med övriga förtidsröster.

  Ambulerande röstmottagare kan bokas via kommunens valkansli på telefonnummer 0472-150 00. Det är bra om du hör av dig till valkansliet i god tid.

  Valskjuts till vallokal

  Om du inte själv kan ta dig till din vallokal på valdagen på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, ålder eller långa avstånd och har minst två kilometer till din vallokal kan du boka valskjuts. Du beställer själv resan hos närmaste taxibolag senast dagen före valdagen. Valskjuts kan inte bokas i samband med förtidsröstning. Då finns i stället möjlighet att boka ambulerande röstmottagare.