Källkritik, att inte tro på allt man ser och hör

Sprid inte information som du ser eller hör på exempelvis webbplatser eller i sociala medier, utan att tänka efter först. Vad är budskapet? Vem sprider informationen? Varför? Och Varför just nu? Vad kan konsekvenserna bli om jag sprider informationen, oavsett om den är sann eller inte?

All information publiceras av en anledning. Det kan vara för att få oss att köpa något, roa oss, informera eller sprida osanningar eller av någon annan anledning.

Målet kan vara att påverka hur vi känner, tänker och agerar. Det kan vara för att skrämma, förvirra och lura oss, men också för att av olika anledningar skapa eller förstärka konflikter mellan till exempel personer och folkgrupper.

Tro inte på allt du hör eller ser! informationen kan vara manipulerad eller förvanskad på olika sätt, eller tagen ur sitt sammanhang.

Var kommer nyheten, bilden eller filmen ursprungligen ifrån? Är informationen rimlig? Kunskap, eftertänksamhet och sunt förnuft kan vara till god hjälp när du värderar information. Det är klokt att vara lagom skeptisk.

Generellt sett kan man lita på organisationer som kommuner, regioner och statliga myndigheter och Sveriges radio, Sveriges television och andra etablerade tidningar och mediebyråer.

Ett tips kan vara att du söker information från flera olika källor.

Läs mer om källkritik på MSBs (Myndighetens för Samhällsskydd och Beredskap) webbplats: