Förbered dig för kris eller krig

Idag lever vi i ett modernt och teknikberoende samhälle och därför blir vi väldigt sårbara om värme , el och vatten inte fungerar på grund av naturliga orsaker som stormar, eller att det slås ut av någon annan anledning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, rekommenderar att alla som har möjlighet ska klara sig åtminstone en vecka utan hjälp om elen slås ut.

Om du har en god hemberedskap kan samhället fokusera på att hjälpa de som inte har möjlighet och som behöver hjälpen mest.   

Förenklat behöver vi människor vatten, värme, mat, skydd och möjlighet at ta emot eller skicka information.

I MSBs broschyr ”Om krisen eller kriget kommer” finns ett antal tips på saker som kan vara bra att ha hemma.

Klara av ett elavbrott

Elen försvinner då och då. Oftast bara några minuter, ibland upp till ett par timmar och i något enstaka fall under flera dygn. Då är det bra att vara beredd och redan ha tänkt igenom hur du ska klara uppvärmning av huset, få ljus i mörkret, laga mat, få vatten och information om vad som händer. 

Hos Enegrimyndighetenfinns många bra tips, cheklistor och information om hur du kan föbereda dig för ett elavbrott

Energimyndigheten - El-, gas- eller fjärrvärmeavbrott