Vädjan om att "15-timmarsbarn" hålls hemma

Utbildningsnämnden har en mycket ansträngd bemanningssituation på kommunens förskolor på grund av sjukfrånvaro hos personalen. Vi har idag några förskolor med hög frånvaro och situationen är påtagligt försämrad sedan förra veckan. (Daterad 2020.03.17)

Genom denna åtgärd hoppas vi på att temporärt kunna dra ned på förskoleverksamhet för barn med allmän förskola samt så kallad "15 timmars vistelse"

Alvesta kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller coronaviruset och för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet behöver vi minimera antalet barn på förskolorna.

Jag vädjar till vårdnadshavare att behålla barn som har allmän förskola samt så kallad "15 timmars vistelse" i förskolan hemma. Vi har svårt att bereda plats under nuvarande läge och sannolikt ett tag framöver. Det är viktigt för att trygga den verksamhet vi har inom förskolan och därmed trygga sjukvård och omsorg, för att våra äldsta medborgare ska kunna ha tillgång till så mycket personal som möjligt.

De barn som berörs har vårdnadshavare som antingen är föräldralediga för ett annat barn eller är arbetssökande. Arbetssökande som får tillfälliga vikariat eller anställning har då fortsatt rätt till barnomsorg. Vi behöver frigöra resurser från och med onsdagen den 2020-03-18.

Frida Christensen, Utbildningsnämndens ordförande.

Mer information om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplats kopplat till skola och förskola. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/