Senaste informationen om coronaviruset/Covid-19

Risken för en allmän smittspridning bedöms nu som mycket hög.

Inställda evenemang 2020-03-16

Sedan tidigare har allmänna sammankomster, då fler än 500 personer samlas förbjudits. Många kommuner, organisationer och företag har nu skärpt sina rutiner för sammankomster och möten ytterligare.     

Alvesta kommun följer de nationella rekommendationerna från främst Folkhälsomyndigheten. Dessa rekommendationer och det aktuella läget får konsekvenser för den kommunala verksamheten och påverkar vår kommunala service. Vi behöver prioritera våra viktigaste verksamheter och se över vår bemanning. Samtidigt behöver vi ha en god uthållighet inom våra olika verksamheter, då situationen är som den är. Vi måste hela tiden ställa oss frågan, vad är viktigast just nu? Och svaret får styra våra prioriteringar.     

Vi väljer därför att skjuta upp vissa planerade evenemang. Detta gäller bland annat invigningen av den nya Sporthallen i Moheda, vår invånardialog i Grimslöv, Musikskolans vårkonsert och det kommer troligtvis att bli fler. Det känns tråkigt att vi behöver skjuta upp en del evenemang och aktiviteter, men vår bedömning är, att det är klokast just nu.

Besök till våra äldreboenden

Kommunerna i länet är överens om att vara mer restriktiva när det gäller att ta emot besökare, till sina äldreboenden. Vi förbereder oss också, för ett besöksförbud om läget skulle förändras och Folkhälsomyndigheten rekomenderar detta, men i nuläget uppmanar vi bara besökare som är sjuka eller visar symtom  på Covid-19 att skjuta på sitt besök.

Stanna hemma om du är sjuk

Känner du dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Tänk även på detta om du företräder en omsorgstagare eller klient.

För äldre och sjuka personer

Folkhälsomyndigheten avråder äldre och sjuka personer från att gå ut i onödan för att till exempel handla mat då smittorisken för framförallt äldre är stor.

Åtgärder för att minska risken för smittspridning, eller risken för att själv bli sjuk.

  • Om du hostar eller nyser, gör det i armvecket eller ännu bättre i en pappersnäsduk, som du slänger så fort du kan.
  • Undvik andra människor om du är sjuk.
  • Undvik folk som är sjuka.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 30 sekunder.
  • Undvik att ta dig själv i ansiktet, som att klia dig i ögontrakten, stoppa fingrarna i munnen eller näsan.
  • Använd handsprit om inte handtvätt är möjlig.
  • Undvik att hälsa, genom att ta i hand.

Coronaviruset sprids inte i luften, utan är en droppsmitta, som då sprids främst genom hostning och nysning.

Mer information om coronaviruset/ covid 19

Läs mer om coronaviruset / covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats. De har samlat en rad frågor och svar och uppdaterar sin webbplats regelbundet med den senaste informationen. https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Du hittar också information om utvecklingen om corona-viruset på webbsidan https://www.krisinformation.se/

Upplysningsnummer om coronaviruset/Covid-19
Om du har frågor och funderingar om coronaviruset/covid-19 kontakta då SOS Alarms upplysningsnummer 113 13.

Känner du dig sjuk?
Om du känner dig sjuk, ska du ringa till sjukvårdsupplysningen på 1177.