Så påverkas Alvesta kommun av nya lokala allmänna råd för minskad smittspridning av Covid-19

Smittspridningen av covid-19 ökar snabbt i Kronoberg. Därför har Folkhälsomyndigheten och Region Kronobergs smittskyddsläkare beslutat att kraftigt skärpa råden för dig som bor i eller besöker Kronoberg. De skärpta råden gäller till 26 november, men kan förlängas. Samtidigt minskas antalet personer som samlas vid ett evenemang från 300 till 50 personer.

De tre nya lokala allmänna råden är kortfattat; 
• Avstå från att vistas i en inomhusmiljö där det finns risk för trängsel, till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym.
• Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.
• Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor med eller närmast anhöriga.

För Alvesta kommuns del innebär det följande;

Allmänt om besök till våra kommunala förvaltningar och bolag
Generellt sett undviker vi gärna fysiska möten om det är möjligt. Vissa möten måste ske fysiskt, men i övriga fall kan mycket av kommunikationen med oss ske på distans. Vid fysiska möten följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att man bland annat ska vara frisk och hålla avstånd.  

Simhallen/Virda bad- och sportcenter hålls stängd med undantag för grundskolans undervisning. Undantag görs också för kommunal, föreningsdriven och ledarledd verksamhet för unga upp till 15 år. Barn som ska delta i simskola möts upp av ledare i föreningen vid dörren. Vårdnadshavare eller andra medföljande får inte vistas i lokalerna under undervisningen. Motionssim, vattengympa, babysim och familjebad ställs in. Gym och bowlinghall stängs.

Biblioteken och skolbiblioteken - Biblioteken håller fortsatt öppet men åtgärder genomförs för att biblioteken inte ska vara någon samlingsplats. Det som gäller vid ett besök; Du ska vara helt symptomfri; Håll minst 1,5 meters avstånd till varandra och till personalen; Gör ditt ärende snabbt och stanna inte längre än 15 min; Det går bara att boka dator i max 15 min; Biblioteket erbjuder inga sittplatser;  Alla evenemang för vuxna, samt för småbarn, är inställda.
Vi erbjuder: Låna e- böcker och e-ljudböcker via appen Biblio; Strömma e-film på cineasterna.se; Avhämtning av böcker utanför biblioteket för dig som inte vill komma in – kontakta oss via epost eller telefon; Hemleverans av böcker för dig som bor på särskilt boende eller har hemtjänst; Bokinkast för återlämning finns på alla våra bibliotek; Slopade avgifter på försenade böcker.

Kommunala kulturella evenemang – Alla kommunala kulturella evenemang ställs in. Utställningshallen håller stängt för besökare. För övriga kulturella evenemang gäller Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendation med tillägget av de nya lokala råden.

Kommunala idrottshallar och möteslokaler – Idrottshallar och möteslokaler går att boka om det rör sig om kommunal, föreningsdriven och ledarledd verksamhet för unga upp till 15 år det vill säga de som är födda 2005 eller senare. Vårdnadshavare eller andra medföljande bör inte vistas i lokalerna under pågående verksamhet.

Mötesplatser
Fritidsgårdar –
Fritidsgårdar är öppna på  för elever på respektive skola i årskurs 7-9. Verksamheten kan komma att anpassas utifrån lokala förutsättningar för att undvika smittspridning.
Mötesplatser för gymnasiet och äldre ungdomar kommer att vara stängda.
Mötesplatser för seniorer och äldre är också stängda.
 
Särskilda boenden – Besök till våra särskilda boende ska ske på ett så säkert sett som möjligt. Besökare uppmanas följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det råder en generell restriktiv hållning till besök till omsorgstagarna vid våra särskilda boenden. Besökare uppmanas kontakta ansvariga vid respektive boende om vad som gäller, innan ett besök. 

Skolan – Skolor är öppna som vanligt, men enskilda skolor kan kommat att stängas delvis eller helt på grund av tillfälligt ökad smitta och eventuell brist på personal. Beslut om eventuell stängning sker i ansvarig nämnd. Lokala beslut kan komma att fattas av rektor för att organisera undervisningen på ett så säkert sätt som möjligt, utifrån lokala förutsättningar.  

Kulturskolan i Alvesta fortsätter med sin undervisning för elever födda -05 eller senare, men ställer om konserter och uppspel till digitala lösningar. Föräldrar och syskon uppmanas att vänta utanför lokalerna för att minska risken för smittspridning av Covid-19.

___

Mer information
Observera att samtidigt som dessa nya lokala allmänna råd tillkommit, gäller även Folkhälsomyndighetens andra allmänna råd.

Individens ansvar för att förhindra smitta är stort och det finns mycket man kan göra själv för att skydda sig själv och andra.
• Hålla avstånd
• Undvika trängsel
• Tvätta och sprita händerna ofta
• Undvika röra vid ögon, näsa och mun
• Stanna hemma om du är det minsta sjuk, även vid mycket lindriga symtom

Mer om hur du kan skydda dig och andra hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats; https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Länk till de lokal allmänna råden för Kronobergs län, det är råd 4,5 och 7 som gäller nu;
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/detta-innebar-lokala-allmanna-rad/