Omsorgstagare vid äldreboende har avlidit till följd av Covid-19

Vi kan konstatera att vi har fått vårt första dödsfall, som kan kopplas till Covid-19. Den avlidnes närmast anhöriga har informerats om dödsfallet och våra tankar går till den avlidnes nära och kära.

- Den avlidne bodde på den avdelning, där vi sedan tidigare har bekräftade fall av Covid-19. Alla insjuknade isolerades omgående i sina egna lägenheter, så snart de uppvisat symtom på luftvägssymtom. Aktuell enhet är också tillsluten och personalen vistas eller arbetar inte någon annanstans under sitt arbetspass. På grund av den medicinska sekretessen får vi inte peka ut den drabbade verksamheten och därför kan vi inte heller informera övriga boendes anhöriga, säger Anneli Loberg, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen.

- Det är en allvarlig smitta för personer i den här målgruppen och vi har varit medvetna om att det bara var en tidsfråga innan vi skulle få vårt första dödsfall, men det känns naturligtvis tungt.  

Det finns tydliga rutiner inom verksamheten för hur man hanterar personer som är eller misstänks vara sjuka och i nuläget finns det skyddsutrustning i tillräcklig omfattning. Vi har också nära samarbete med Regionens smittskyddsenhet, säger Arnold Lennartsson, MAS Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska i Alvesta kommun.

Vi har under en tid haft en restriktiv besökspolicy, för besökare till våra särskilda boenden, där vi meddelat att man ska avstå från besök om man känt sig sjuk eller visat symtom på Covid-19 som nysningar och luftvägsproblem. Fredagen 27 mars infördes besöksförbud vid samtliga särskilda boenden i länet.

Det finns en allmän spridning av coronaviruset i landet och hittills har Kronobergs län klarat sig relativt bra samtidigt ser vi att antalet smittade i länet ökar. Vi följer utvecklingen och vill samtidigt uppmana allmänheten att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Kontaktinformation
Arnold Lennartsson, MAS. Växel kommunen 0472 - 150 00
Anneli Loberg, Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen. Växel kommunen 0472 - 150 00
Jonas Tenje, kommunikatör.