Information till dig som har hemtjänst, hemsjukvård och/eller bor på ett särskilt boende

Information från omsorgsförvaltningen gällande hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende med anledning av coronaviruset/covid-19.

Omsorgsförvaltningen följer utvecklingen samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande covid-19/coronavirus. Inom verksamheten finns goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. Då Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning som mycket hög gör vi allt för att minimera smittspridning och har därför vidtagit följande åtgärder:

  • Omsorgsförvaltningens restauranger hålls tills vidare stängda för allmänheten.
  • Mötesplatserna på våra särskilda boenden hålls tills vidare stängda.
  • Allmänheten uppmanas att i möjligaste mån undvika besök på våra särskilda boenden. I det fall ett besök är nödvändigt bör man endast vistas i den enskildes lägenhet.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som är över 70 år begränsar dina kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver. Det gäller även om du känner dig frisk. Du bör undvika platser där det rör sig mycket folk, exempelvis affärer, offentliga lokaler och kollektivtrafik.

Förberedelser i händelse av ökad smittspridning

Vår prioritet är att säkerställa att samtliga omsorgstagare får sina behov av insatser från oss tillgodosedda på bästa sätt utifrån rådande förutsättningar. För att kunna hantera en eventuell ökad smittspridning gör vi nu ytterligare förberedelser i händelse av att personalsituationen blir mer ansträngd. Det kan komma att innebära förändringar gällande våra insatser:

  • Verksamheten kan komma att behöva omplanera med kort varsel. Det kan innebära att du får kortare besök eller besök på andra tider än du är van vid.
  • Det kan bli nödvändigt att prioritera. Vi kan då komma att behöva avboka vissa insatser, exempelvis hemsjukvårdsinsatser som kan vänta, social samvaro, ledsagning, promenader, med mera.

I möjligaste mån kommer du att bli informerad innan förändringar görs.

Frågor gällande insatser från omsorgsförvaltningen

Du kan alltid vända dig till omsorgspersonalen som besöker dig. Du kan även kontakta ansvarig enhetschef eller verksamhetschef. Kontaktuppgifter till dem kan du få via omsorgspersonal alternativt genom att ringa kommunens växel, telefon 0472-150 00.

Omsorgsförvaltningen kommer även att informera löpande om utvecklingen i verksamheten med anledning av covid-19/coronavirus på Alvesta kommuns hemsida.

Mer information om covid-19/coronavirus

Läs mer om covid-19/coronavirus på Folkhälsomyndighetens webbplats. De har samlat en rad frågor och svar och uppdaterar sin webbplats regelbundet med den senaste informationen.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Frågor om covid-19/coronavirus hänvisas till 113 13

Om du har frågor och funderingar om covid-19/coronavirus kontakta då SOS Alarms upplysningsnummer 113 13.

Personer som känner sig sjuka hänvisas till 1177

Om du känner dig sjuk ska du ringa till sjukvårdsupplysningen på 1177.