Nationellt besöksförbud på äldreboenden i Sverige

Sveriges regering har beslutat att från den 1 april 2020 införa ett nationellt besöksförbud på samtliga äldreboenden (särskilda boenden) i Sverige.

Syftet med besöksförbudet är att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, som orsakas av coronavirus, till personer som bor i särskilda boendeformer.

Utdrag ur Förordning om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 (SFS 2020:163):

2 § Besök till den som bor i en sådan boendeform som avses i 5 kap. 5 § andra eller tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) eller i motsvarande boendeform i 7 kap. 1 § första stycket 2 samma lag är förbjudet.

Du kan läsa förordningen i sin helhet här.

Omsorgsförvaltningen vill uppmana anhöriga till personer som bor på särskilt boende i Alvesta kommun att vänligen respektera besöksförbudet. Under tiden för besöksförbudet kommer det istället ges möjlighet till kontakt mellan boende och anhöriga genom digital teknik.

Undantag från besöksförbudet kommer endast att göras vid vård i livets slutskede. Då gäller att besökaren ska vara fullt frisk. Besökare uppmanas att alltid kontakta enhetschef för det särskilda boendet innan ett besök för bedömning av om undantag från besöksförbudet kan göras i det enskilda fallet.

Omsorgsförvaltningen kan inte hindra någon boende som själv vill lämna det särskilda boendet från att göra det. Folkhälsomyndighetens rekommendation är att personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra. Omsorgsförvaltningen vill därför starkt avråda boende och anhöriga från att träffas även utanför det särskilda boendet på grund av risken att utsätta både sig själva och andra för smittspridning.

Personer som bor på kommunens särskilda boenden och som väljer att lämna sin bostad för att exempelvis hälsa på anhöriga kommer att behöva vistas 14 dagar i sin lägenhet när de kommer tillbaka. Det innebär att de inte får lov att vistas i det särskilda boendets gemensamma utrymme under denna period för att förhindra eventuell smittspridning till övriga boende.