Mötesplatsen på Söderbacka stängd

Omsorgsförvaltningens mötesplats på Söderbacka (fd Bryggaren) i Alvesta kommer att vara stängd fram till och med 26 november med anledning av råden för minskad smittspridning av covid-19.

Mötesplatsen på Söderbacka i Alvesta hålls stängd fram till och med 26 november. Detta beslut kan komma att förlängas om det finns anledning till det utifrån rådande läge gällande spridningen av covid-19.

Kontakt vid frågor

Susanne Ek-Lundh, anhörigsamordnare
Tel. 0472-155 23
E-post

Monika Carlberg, larmsamordnare
Tel. 0472-155 75
E-post