Misstänkta coronafall är troligtvis aggressiv förkylning

Efter misstanke om Covid-19 inom en kommunal verksamhet inom Alvesta kommun, har provtagning genomförts av Region Kronoberg och provsvaren visar nu, att det inte är Covid-19 eller någon annan influensa.

- På grund av den medicinska sekretessen kan och får vi inte peka ut den drabbade verksamheten, men vi kan konstatera att det troligtvis rör sig om en aggressiv förkylning. Vi har informerat berörda personer och ansvarig verksamhet hanterar frågan, säger Arnold Lennartsson, MAS Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska i Alvesta kommun.

Insjuknandet var relativt hastigt och har drabbat ett 10-tal personer. Den berörda verksamheten är fortsatt under isolering, men isoleringen beräknas hävas tidigare än om det hade varit Covid-19

- Trots att det i det här fallet inte har rört sig om Covid-19 är det är viktigt att man följer myndigheternas rekommendationer för att minska spridningen av coronaviruset, men även andra sjukdomar. Ett stort ansvar vilar på individen när det gäller handhygien, att man stannar hemma om man är sjuk, men också att man försöker undvika personer som är sjuka.

Kontaktinformation
Arnold Lennartsson, tfn. 0472 - 154 64
Jonas Tenje, pressansvarig, tfn. 0472 - 151 92