Inställda evenemang

Sedan tidigare har allmänna sammankomster, då fler än 500 personer samlas förbjudits. Många kommuner, organisationer och företag har nu skärpt sina rutiner för sammankomster och möten ytterligare.

Alvesta kommun följer de nationella rekommendationerna från främst Folkhälsomyndigheten. Dessa rekommendationer och det aktuella läget får konsekvenser för den kommunala verksamheten och påverkar vår kommunala service. Vi behöver prioritera våra viktigaste verksamheter och se över vår bemanning. Samtidigt behöver vi ha en god uthållighet inom våra olika verksamheter, då situationen är som den är. Vi måste hela tiden ställa oss frågan, vad är viktigast just nu? Och svaret får styra våra prioriteringar.     

Vi väljer därför att skjuta upp vissa planerade evenemang. Detta gäller bland annat invigningen av den nya Sporthallen i Moheda, vår invånardialog i Grimslöv, Musikskolans vårkonsert och det kommer troligtvis att bli fler. Det känns tråkigt att vi behöver skjuta upp en del evenemang och aktiviteter, men vår bedömning är, att det är klokast just nu.