För dig som går i gymnasieskola i Växjö kommun

Idag fattade Växjö kommun att följa rekommendationerna från regeringen om att införa distansundervisning för alla elever på de kommunala gymnasieskolorna. Beslutet börjar från och med 19 mars och gäller tills vidare. Undantag är gymnasiesärskolan. (Daterad 2020.03.17)

Vad gäller för dig som är elev på gymnasieskolan?

Imorgon är det studiedag för dig men från och med 19 mars har alla elever distansundervisning, vilket innebär att du och din klass kommer att ha all undervisning via Google Class Room. Undervisningen fortsätter därför precis som vanligt men på distans. Du förväntas att närvara och delta i undervisningen som vanligt.

Det är därför viktigt att du kommer ihåg att ta med skolböcker, dator, laddare med mera. Mer information kommer du att få löpande av din lärare och rektor.

För dig som går på gymnasiesärskola

Distansutbildning gäller inte för dig som går på en gymnasiesärskola. Du har heller ingen studiedag imorgon utan går till skolan precis som vanligt.

Undrar du över något kan du vända dig till din lärare eller rektor.