Biblioteken, fritidsgårdarna och idrottshallarna stängs ner för besök.

Alvesta kommun stänger biblioteken och fritidsgårdarna för besök tillsvidare. Det pågår fortfarande verksamhet i lokalerna och delar av bibliotekens service och utbud finns fortfarande tillgängligt. Från och med 22 december stänger också idrottshallarna. Anledningen är det ökande smittspridningen av coronaviruset och Covid-19. Samtidigt har Regeringen också presenterat ytterligare åtgärder.


Angående de nya riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten som snart kommer att gälla är   

• Alkoholförsäljning förbjuds från och med klockan 20.00 på serveringsställen. Detta gäller från och med den 24 december.

• Folkhälsomyndigheten sänker maxantalet i ett sällskap på restaurang från åtta till fyra personer. Detta gäller från och med den 24 december.

• Folkhälsomyndigheten ger besked om att köpcentrum, butiker och gym snarast behöver sätta ett maxantal för hur många som får vistas där på en och samma gång. Trängsel får inte förekomma.

• Folkhälsomyndigheten förlänger den rekommendation om att gymnasieskolor ska bedriva fjärr- eller distansundervisning till och med den 24 januari 2021.

• All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari. Det gäller bland annat badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter.

• Folkhälsomyndigheten kommer att rekommendera att munskydd ska användas i kollektivtrafik under vissa tidpunkter. Folkhälsomyndigheten kommer att återkomma med detaljer innan ikraftträdande. Ikraftträdande den 7 januari.

• Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Regeringen kommer att ge ett särskilt uppdrag till alla statliga myndigheter för att säkerställa att all icke nödvändig personal ska arbeta hemma.

Läs mer på
Folkhälsomyndigheten.se
Regeringen.se