Bekräftat coronafall inom den kommunala verksamheten

Efter misstanke om Covid-19 inom äldreomsorgen i Alvesta kommun, har provtagning genomförts och provsvaren bekräftar, våra misstankar, att det rör sig om coronaviruset och Covid-19.

- På grund av den medicinska sekretessen kan och får vi inte peka ut den drabbade verksamheten, men vi kan bekräfta att det rör sig om Coronaviruset och Covid-19. Vi har informerat berörda personer och ansvarig verksamhet hanterar frågan, säger Arnold Lennartsson, MAS Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska i Alvesta kommun.

Insjuknandet var relativt hastigt, men i nuläget bedöms ingen vara allvarligt sjuk och i behov av sjukhusvård. Det finns tydliga rutiner inom verksamheten för hur man hanterar personer som är eller misstänks vara sjuka. Vi har också nära samarbete med Regionens smittskyddsenhet.

- Det är viktigt att man följer myndigheternas rekommendationer för att minska spridningen av coronaviruset. Ett stort ansvar vilar på individen när det gäller handhygien, att man stannar hemma om man är sjuk, men också att man försöker undvika personer som är sjuka.

- Även om vi gör vad vi kan för att minimera riskerna inom våra verksamheter kan detta inträffa. Vår uppgift nu blir att hantera det på bästa sätt.

Regeringen inför nationellt besöksförbud

Från och med imorgon 1 april kl. 14.30 införs, efter ett Regeringsbeslut idag, ett generellt besöksförbud till alla särskilda boenden i landet. Och besök tillåts endast i undantagsfall.

Länk till Regeringskansliets beslut om besöksförbud till särskilda boenden;

Kontaktinformation
Arnold Lennartsson, tfn. 0472 - 154 64
Jonas Tenje, pressansvarig, tfn. 0472 - 151 92