Ansträngd situation inom äldrevården

Vi kan bekräfta att vi har en relativt omfattande spridning av coronaviruset inom en avdelning på ett av våra särskilda boenden. I nuläget är det ett 10-tal personer som har Covid-19, men antalet kan komma att öka. Några av de smittade mår relativt bra, samtidigt som ett par är i betydligt sämre skick.

Det rör sig om samma avdelning som vi sedan tidigare meddelat att vi har bekräftade fall av Covid-19 vid och där vi också i slutet av förra veckan, hade vårt första dödsfall relaterat till Covid-19. 

Provtagning görs omgående på alla med begynnande luftvägssymtom som bor på särskilda boenden samt omsorgstagare i ordinärt boende som har omfattande omvårdnadsbehov. Då vanlig förkylning är spridd i samhället och symtomen är likartade, provtas omkring fem omsorgstagare inom hela vår verksamhet varje dag.

Situationen är ansträngd, men vi arbetar efter de rutiner som finns vid den här typen av smitta. Det gäller vårdhygien, men också att vi isolerar smittade omsorgstagare. Vi har en fortsatt god dialog med Region Kronoberg. 

Det är för tidigt än, för att någon av de drabbade ska ha hunnit bli friskförklarade, men vi förväntar oss att det kommer att ske under de närmaste veckorna.

Anneli Loberg, förvaltningschef för Omsorgsförvaltningen
Arnold Lennartsson, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska