Angående hostande barn och förskola

Barn med allergi, infektionsastma eller allergisk astma har ofta hosta och andra luftvägssymtom, dels i samband med allmänna luftvägsinfektioner, dels i samband med exponering av allergen.

Under rådande omständigheter med spridning av coronavirus och restriktioner mot att vistas i förskola och skola vid tecken på luftvägsinfektion har flera familjer frågor kring om de kan få läkarintyg angående barnets astma och allergi för att på så sätt se till att barnet kan delta i förskole- och skolverksamhet.

Även om ett barn har andra orsaker till hosta kan inte en läkare intyga att barnet inte har coronavirus vid hosta. Barn- och ungdomskliniken kommer inte att utfärda denna typ av intyg. Rekommendationen till föräldrar är att vara särskilt noga med barnets allergi- och astmabehandling och starta tidigt med eventuell pollenallergimedicinering för att barnet ska vara så symtomfritt som möjligt. Barnet behöver vara hemma från förskola och skola så länge det hostar eller har andra symtom från luftvägarna.

/Region Kronoberg