Ändrade rutiner för vårdcentraler

Inom Alvesta kommun har man, på grund av coronaviruset, ändrat mottagningen för patienter som uppsöker våra vårdcentraler. Patienter med symtom på luftvägsinfektioner att hänvisas till Moheda medan patienter med andra besvär kommer att tas emot i Alvesta.

Patienter med symtom på luftvägsinfektion och som behöver fysiska besök på vårdcentral kommer behöva ”egen ingång” för att inte blandas med andra patienter och för att kunna omedelbart tas in på undersökningsrum. Detta oberoende av besöksorsak.

Eftersom ”egen ingång” inte går att tillämpa på vårdcentralen i Alvesta men på vårdcentralen i Moheda kommer patienter med symtom på luftvägsinfektioner att hänvisas till Moheda medan resterande patienter med andra besvär kommer att tas emot i Alvesta.

Om någon patient inom ordinärt eller särskilt boende avlider i sviterna av Covid 19 skall aktuell begravningsentreprenör få information om detta då särskilda rutiner gäller.

(nya rutiner grundar sig på beslut inom Region Kronoberg 20200320)